BELANGRIJKE DATUMS IN DE ONTWIKKELING VAN DE LEVENSMIDDELENBRANCHE

1753 Egbert Douwes begint in Joure een winkeltje in voornamelijk in koffie, thee en tabak.Het winkeltje heet “De Witte Os” en is ingericht in vroeg 20 e eeuwse stijl met tabaksvaten-tabakspotten en theekisten. Tegenwoordig kunt u er koffie, thee, snoep en geschenkartikelen kopen. De winkel is gevestigd aan de Midstraat 97. 1818 Piet de Gruyter huurt een pand aan de Hooge Steenweg te s’Hertogenbosch voor 180 gulden per jaar, en begint samen met zijn vrouw Anna Verhulst een winkel in grutterswaren en zaden.1822 Bij Koninklijk besluit komt er een uniform stelsel van maten en gewichten. Wist u dat men ook met droge kiezelsteentjes in het verleden artikelen ging wegen.
1880-1900 De verbruikscooperaties ontstaan.In 1878 was er al een cooperatieve winkelvereeniging” EIGEN HULP” die gevestigd was in
s’Gravenhage . Een cooperatie is eigenlijk een vereniging van consumenten met als doel de gezamenlijke inkoop van levensbehoeften
waardoor ze meer controle hebben over kwaliteit en prijs.De producten werden onder de naam HAKA gebracht.
1885 Jacob Schuitema opent een levensmiddelenzaak + groothandel in Groningen.In 1916 is Detmer en Dirk Eildert Schuitema die de firma
Gebr.D.Schuitema oprichten.Naast CENTRA komen nieuwe formule’s MIKROMARKT-PARAAT en C 1000. In 1988 vijandige overname
(UNIGRO) verijdeld.AHOLD wordt grootaandeelhouder.
1886 Verkade biedt “stoombrood” te koop aan.Op 2 mei 1886 begon E.G.Verkade die inmiddels vijftig jaar oud, zijn bakkerij ‘de Ruyter’
waar ook beschuit werd gebakken.
1889 Cornelis Johannes de Jong Directeur en herstichter Douwe Egberts.
1892 Simon de Wit Sr,vent met kaas langs de deuren in Wormerveer.In 1900 dertig filialen en magazijn in Zaandam. In 1972 neemt A.H. Simon
de Wit over.
1893 Opkomst merkartikelen. Delftse Sla Olie te koop.
1895 Nederlandse jam te koop. Verkade opent winkel en verkoopt grutterswaren en koekjes in Zaandam.
1895 Opzet eerste echte filiaalbedrijf Jac Zijlstra te Zwolle.
1899 Maizena op de markt. Albert Heijn kiest Zaandam als basis.
1902 Voor het eerst is er tandpasta te koop.
1905 De oude systeem van schaalbalansen wordt vervangen door snelwegers.
1908 De eerste vleessnijmachines.
1910 Albert Heijn introduceert de eerste eigen merken.
1913 In de Nederlandse winkels komen de huismerken.
1914 1e Wereldoorlog. Surrogaat artikelen.
1915 Verpakte margarine op de markt.
1917 De eerste EDAH winkels.
1919 45 Urige werkweek volgens de arbeidswet.
1920 Vlokkenzeep komt op de markt.
1922 Ned,vermicelli op de markt.
1925 Albert Heijn gaat met rijdende verkooppunten langs Purmer en Beemsterpolder
1927 Fusie Van Den Bergh en Jurgens in Margarine Unie.
1929 Oprichting ENKABE.
1930 Depressie voelbaar in Nederland. Explosieve toename van het aantal kruideniersachtige winkels zolang de vrije vestiging nog bestaat.
1930 Eind van 1930 waren er 70.000 kruidenierszaken. *Overbezeting * Ongunstig voor de branche.
1930 Tot 1936 Vervijfvoudige werkeloosheid.
1931 Wereldcrises, lonen en prijzen daalen.
1932 Oprichting DE SPAR.
1937 Vestigingwet kleinbedrijf. Geen vrije vestiging meer.
1937 Oprichting CENTRA.
1939 Vestigingsbesluit Kruideniersbedrijf.
1939 Nederland mobiliseert.
1939 Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
1940 Nederland raakt betrokken in deze oorlog en is bezet.
1941 Inzet distributie.De surrogaten komen er weer aan, de bonnen ook.
1940 Eind jaren ’40 zijn er nog maar 25.000 van de 70.000 kruideniers over.
1945 Einde Tweede Wereldoorlog.
1948 Zeep-Melk,Suiker, Thee en schoenen van de bon.
1948 De eerste ZB winkel in Nederland Gebr.van Woerkom in Nijmegen.
1950 De Gruyter start met “Snoepje van de Week”
1950 Hamstergolf in verband met de oorlog in Korea.
1951 1e ZB winkel van Simon de Wit.
1952 1e ZB winkel van Albert Heijn.
1955 1e Supermarkt van Albert Heijn.
1966 GEGRO start
1987 De Levensmid.branche telt minder dan 10.000 verkooppunten.
lees verder>