GROOTVADERS en MOEDERS die een kruideniers winkel hadden moesten heel hard werken om hun hoofd boven water te houden, werktijden van s’morgens 7 uur tot s’avonds 10 uur en Zaterdags was het vaak nog later

De kruidenier is een detailhandelaar in "droge" levensmiddelen. Als zodanig is hij te onderscheiden van de slager, de bakker en de groenteboer, die verse levensmiddelen verkopen. Door de opkomst van de supermarkten in de jaren '70 van de vorige eeuw is de kruidenierszaak nagenoeg verdwenen en raakt de term langzamerhand verouderd

Bedieningswinkel

Tot in de jaren 50 van de 20e eeuw was de kruidenierswinkel een bedieningswinkel.De kruidenier ontving van de grossier de artikelen in grootver-pakking. Suiker werd geleverd in papieren balen van 50 kg;erwten,bonen,rijst etc. in grote jutezakken; snoep en koekjes in dozen, trommels en potten; zout, stroop en zuurkool in grote vaten. Het aantal artikelen dat door de fabrikant of grossier in consumenten-hoeveelheden was voorverpakt was betrekkelijk gering.De kruidenier had dus een dubbele functie, zowel het om-verpakken van de goederen naar kleine hoeveelheden als de distributie naar de consument.De inrichting van de kruidenierswinkel was daarop afgestemd en was goed vergelijkbaar met de manier waarop nu de winkel van de banketbakker, de groenteboer en de slager nog zijn ingericht.Typerend voor de bedieningswinkel zijn lange toonbanken, met kasregister en weeg-schalen,daarachter wandstellingen met open bakken met producten. De kruidenier verzamelde de door de klant gewenste artikelen, en woog door de klant gewenste hoeveelheden af.Aan die weegschaal dankt de kruidenier waarschijnlijk de negatieve connotatie waarbij men spreekt van "kruideniersgeest" of "kruideniersmentaliteit". Met de lage winstmarges van 15-20% op de inkoopprijs kon hij het zich niet permitteren enig overgewicht te verstrekken op de door de klant gevraagde hoeveelheid.

Grootvaderstijd was een tijd van DE GRUYTER-HAKA-COOP-.ZIJLSTRA-SIMON DE WIT-EDAH-CENTRA-DE SPAR-IFA en KERN-IVEKO-KLIMOP-VIVO-SPERWER-ENKABE-VEGE-T.I.P.-KROON-A&O-en S.I.O. maar het is o.a. ALBERT HEIJN die vanaf 1887 een grutterij begint in Oostzaan en er nu ook is in deze tijd. Wist u dat de Gruyter in 1918 probeert Albert Heijn over te nemen, er wordt door A.H. niet op ingegaan, in 1970 kan de Gruyter niet meer op eigen kracht blijven bestaan en de S.H.V. springt erin, tot 1978 verdwijnen definitief de laatste resten van de Gruyter.Als u nog wat de Gruyter artikelen wil zien dan kan dat in mijn winkeltje, er staan zeeppoeders-stijfsel-koffie-thee en div. blikjes. In 1972 neemt A.H. Simon de Wit over. Van bovenstaande organisaties zijn COOP-EDAH –DE SPAR nog actief onder dezelfde naam terwijl anderen door fusie hun naam hebben verandert.

lees verder >

Groenteventer

Bron Verdwenen beroepen Scriptum